Hos många par försvinner den glädje, närhet och passion som fanns där från början. Man får allt svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte fungerar, svartsjuka och otrohet kan ställa till det. Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående.

I vår behandling med par arbetar vi utifrån IBCT – Integrative behavioral couple therapy. Terapin inleds med en utforskande del där terapeuten tillsammans med båda parterna kartlägger bilden av relationen, problemet och önskat mål. Kanske handlar det om att ni vill bli klara över om ni vill fortsätta ha en relation, eller om ni är säkra på det, kanske ni behöver verktyg att lära er att kommunicera med varandra på ett sätt som inte sårar och leder er från varandra.

Först träffar terapeuten paret tillsammans en gång, därefter var och en individuellt och slutligen presenterar terapeuten hur hon eller han ser på det som kommit fram under samtalen samt ger paret en idé om hur de kan bli hjälpta i form av en behandlingsplanering. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Allt efter mål som vi sätter gemensamt.