Individualterapi

Individualterapi med inriktning KBT lämpar sig bra för behandling av depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, sömnproblem, missbruk, ätstörningar, samt problematik kring stress- och utmattning. Andra områden vi arbetar med omfattar relationsproblem, livsstilsförändringar samt låg självkänsla. Läs mer om KBT

Parterapi

Man kan ha olika värderingar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur man ska prioritera tiden, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller hur man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När man som par hamnar i svårigheter kan man känna att man behöver hjälp av någon utomstående. Läs mer om Parterapi

Rådgivande samtal

Står du inför ett svårt val? Har du en besvärlig situation att hantera? Känner du dig stressad på jobbet? Relationsproblem?

Det finns många situationer då vi kan känna behov av en extern part att rådgöra med. Läs mer om Rådgivande samtal

Samtalsterapeuterna Malmö

Vi som arbetar på Samtalsterapeuterna Malmö är socionomer med grundläggande utbildning i psykoterapi, KBT inriktning. Vi är vidareutbildade inom ACT, IBCT och sexologi och handleds kontinuerligt av legitimerad psykoterapeut. Läs mer om Samtalsterapeuterna Malmö