Står du inför ett svårt val eller har en besvärlig situation att hantera? Står du inför en skilsmässa? Har du upplevt otrohet? Upplever du svårigheter i gränssättning gentemot din tonåring? Eller känner du att det är dags att komma vidare i arbetslivet men vet inte hur? Många av de situationer som oväntat dyker upp i vardagen kan föranleda att vi känner ett behov av en extern, objektiv part att rådgöra med. Vi erbjuder nu rådgivande samtal på vår mottagning i Limhamn till en något lägre kostnad än vår vanliga taxa för terapi. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!