KBT, kognitiv beteendeterapi, är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Utmärkande för en behandling är att den:

  • syftar till att förändra beteenden
  • är handlings- och målinriktad
  • fokuserar på situationen här och nu
  • ofta har en kort behandlingstid
  • har en vetenskaplig utvärdering av metoderna
  • förändras i takt med nya forskningsrön

KBT lämpar sig bra för behandling av depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, psykologiska trauman, sömnproblem, missbruk, ätstörningar, samt problematik kring stress- och utmattning. Andra områden vi arbetar med omfattar relationsproblem, livsstilsförändringar samt låg självkänsla.

Läs mer