Att känna sig blyg ibland är normalt. Vid social fobi känner man en stark rädsla för att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet. Det kan handla om en rädsla för andras blickar och/eller en känsla av att bli bedömd och granskad av andra. Ofta undviker man sociala situationer för att slippa obehagskänslan som kommer. Situationer som man ändå deltar i blir ytterst ansträngande och påfrestande. Många med social fobi tycker dessutom att det är jobbigt att visa sin nervositet inför andra. Man upplever att det kan leda till förlorad respekt och självaktning.

Vanliga symtom vid social fobi är en ökad svettproduktion, ofrivilliga skakningar, rodnad och hjärtklappning. När nervositeten kommer kan man även få svårt att tänka som vanligt, man tappar ord och glömmer namn. Något som i sin tur ofta ökar ångesten och nervositeten ytterligare. Det sociala livet blir inte sällan begränsat, och många får svårigheter att klara studier eller arbete på ett tillfredsställande vis.

 

Specifik fobi 

Många människor känner obehag inför företeelser som andra betraktar som ofarliga. Man kan exempelvis känna rädsla inför spindlar, ormar, höga höjder, att ta en spruta eller inför resor med flygplan eller hiss. En person som lider av en specifik fobi har en stark rädsla i den fobiska situationen vilket kan medföra begränsningar i vardagslivet. Exempelvis kan en person med spindelfobi ha svårt att vistas i naturen och en person med klaustrofobi ha svårt att åka hiss

Läs mer: