Människokroppen är rustad för kortare perioder av stress och det är därför inget som man vanligtvis blir sjuk av. Om stresspåslaget däremot blir långvarigt och perioder av återhämtning uteblir, kan man utveckla stressrelaterade symtom och utbrändhet.

Stress som tillstånd involverar hela kroppen, men symtombilden. Vanliga problem är sömnstörning, orolig mage, ihållande värk, och högt blodtryck. Långdragen stress påverkar dessutom immunförsvaret, vilket gör att man lättare drabbas av infektioner.

Vanliga emotionella reaktioner vid långvarig stress är ångest och/eller nedstämdhet, samt en känsla av trötthet, utmattning och otillräcklighet. En vilja att isolera sig är också vanligt.

Att ständigt uppleva för små marginaler kan dessutom göra det svårt att kontrollera emotionella reaktioner.

Även den kognitiva förmågan kan påverkas. Vad gäller utmattningssyndrom kan det yttra sig olika från person till person.

Vissa kan förutom stressymtom ha ångest eller panikkänslor. Andra kan bli mer depressiva. Om trötthet är utmärkande kan det handla om kronisk trötthetssyndrom.

Läs mer: