Att kunna känna ångest är nödvändigt för oss människor. Ångesten fungerar som en slags alarmsignal, vilken hjälper oss att undvika eller fly från faror. De flesta av oss har därför upplevt ångest och/eller någon enstaka panikattack. Ibland kan dock känslan av ångest bli så stark och närvarande att det är svårt att fungera i vardagen. 

Paniksyndrom, även kallat panikångest, innebär att man får plötsliga och intensiva ångestattacker med kraftiga kroppsliga symtom. Hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, andningssvårigheter, orolig mage, och/eller overklighetskänslor är vanligt. Man kan även få ihållande smärtor i olika delar av kroppen.

Ofta vet man varför, men ibland uppstår känslan av obehag och rädsla utan synlig förklaring. Attackerna skapar en rädsla för att tappa kontrollen, bli galen, allvarligt sjuk eller till och med för att dö. Många beskriver attackerna som det mest skrämmande de varit med om, och det är vanligt att personer med paniksyndrom söker sig till sjukhusens akutmottagningar.

Vid paniksyndrom är man drabbad av återkommande panikattacker, stark oro för konsekvenserna av dem, samt en rädsla för att få ytterligare attacker. Även besvärande nedstämdhet är vanligt. Människor med paniksyndrom utvecklar ofta agorafobi, vilket innebär att man känner obehag inför de platser och situationer man förknippar med attackerna. Man börjar då i möjligaste mån undvika dessa, eller genomlider dem med kraftigt obehag.

Läs mer: